Fandíme zdravému životnému štýlu a máme veľkú radosť, keď vidíme, že deti, mladí ľudia ako aj dospelí aktívne športujú. Profesionálne a amatérske športové kluby nám všetkým robia obrovskú verejnú službu. Hlavne starostlivosťou a výchovou našej mládeže. Majú pre celú našu spoločnosť obrovský zmysel. Projekty ako Zelený Bicykel nie sú žiadnym klubom, nevychovajú nám ďalšieho Sagana, ale kiežby ich v našej krajine vyrástlo viac, aspoň ako húb po daždi. Myslíme aj na vzdelanie a vzdelávanie a ide nám o regionálny rozvoj, preto od roku 2015 aktívne podporujeme činnosť občianskeho združenia Hajcman, ktorého víziu si môžete prečítať kliknutím na jeho logo.

Podporujeme a fandíme: